Wie zijn wij?

Centrum Nijmegen van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) is opgericht om aan mensen die de behoefte voelen, gelegenheid te bieden om hun spiritualiteit te onderzoeken. Daarbij ben je niet meteen gebonden aan bepaalde leringen en niet aan een specifieke stroming.

We proberen een programma te maken dat hierop gericht is.
Dit programma geeft  inhoud ter overdenking, die voornamelijk uit theosofie of aanverwante esoterische stromingen komt. Omdat theosofie vrijheid van denken kent, wordt je hiermee niet vastgezet op bepaalde leringen.

Doorzicht takkenboog

Wel gebruiken wij termen uit theosofie. Dat zijn vaak termen en woorden die ook gebruikt worden in spirituele stromingen van deze tijd. In theosofie komen zulke woorden bij elkaar in één samenhangend concept. 

Theosofie spoort je aan om de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven te integreren. Daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om theosofie te kunnen begrijpen.

Iedereen kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (naar zelfrealisatie). In onze gesprekken proberen we om discussies te vermijden. Wij nemen kennis van wat gezegd wordt of geschreven is, en door vragen te stellen gaan we gezamenlijk dieper in op de betekenis van de inhoud. Op deze manier kun je de aangeboden informatie verder verwerken zoals je zelf wilt en in eigen tempo.

Zie ook de website van de Theosofische Vereniging in Nederland.

 —————————————————

Basiscursus Spiritualiteit en Theosofie

Relgematig wordt de basiscursus Spiritualiteit en Theosofie aangeboden.

In vijf bijeenkomsten worden basisbegrippen van theosofie gepresenteerd en kort uitgelegd.
Theosofie betekent letterlijk “universele wijsheid”; het is universele spiritualiteit.
Begrip hebben van theosofie betekent begrip hebben van wat spiritualiteit inhoudt.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • oorsprong en richting van het Al en het leven,
  • natuur, mens en evolutie,
  • zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid,
  • de mens als samengesteld wezen,
  • de dood en erna,
  • karma en reïncarnatie,
  • de Oude Wijsheid,
  • het Pad.

Er is gelegenheid om vragen te stellen en over de inhoud te praten.

Voor nadere informatie en vragen over wanneer de eerstvolgende cursus gegeven wordt, neem contact op met:
nijmegen@theosofie.nl of tel. 026 – 445 7205 

Schuiven naar boven
Facebook