Cursus spirituele filosofie

Is filosofie noodzakelijk in je leven? Zoek je naar de essentie, wijsheid en waarheid? Waarom leven we? Waarom laten we negatieve dingen gebeuren?

f

Dit zijn waarom-vragen. Kan een gesprek op basis van praktische spirituele filosofie ons helpen bij het vinden van antwoorden? Wanneer zijn filosofische antwoorden waar voor ons? Wat kunnen wij als waarheid waarnemen? Wat is voor ons werkelijk een praktische levensfilosofie? Is voor ons dagelijkse leven een dergelijke filosofie broodnodig?

In deze cursus bespreken we thema’s uit ons dagelijkse leven. Daarbij worden westerse filosofieën en bouwstenen voor spirituele filosofie aangereikt. Deze kunnen ons helpen om over ons leven na te denken.

Want wat is onze eigen levensfilosofie, onze manier van leven? Hoe ziet die er uit?

Deze cursus kan je leren hoe je filosofische ideeën toe kunt passen in situaties in je leven. Daardoor kom je steviger in het leven te staan.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op dinsdagavond, elke twee weken, te beginnen op 4 oktober 2022. In deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen zoals casussen, stellingen, vragen, eenvoudige teksten,  filmpjes, filosofische gesprekken, vertellen over je eigen manier van leven.

Bouwstenen voor spirituele filosofie waar we aandacht aan besteden in deze cursus zijn bijvoorbeeld:  natuur, ervaring, werkelijk(heid), materie, verstand, emoties, individu, gemeenschap, spiritualiteit, intuïtie, verbondenheid en moed.

Voor data, tijden en kosten zie PROGRAMMA.

Schuiven naar boven
Facebook