In de gespreksavonden van de leesgroep wordt soms een speciaal onderwerp toegelicht en besproken.

 

 

 

Dat kan gebeuren aan de hand van een tekst. Hieronder links naar gebruikte teksten.

*   Het artikel: Tetraktys en getallenleer

*   Een hoofdstuk uit Leven in wijsheid: De ethiek van De Geheime Leer (Joy Mills)

Hierin betoogt Joy Mills dat een transformatie van het menselijk bewustzijn noodzakelijk is  om de ellende in de wereld te kunnen verminderen. Het lijkt eenvoudiger om de wereld opnieuw in te richten, de dingen wat heen en weer te schuiven. Maar alleen het besef van onze eigen verantwoordelijkheid kan echt iets uitrichten.
Een filosofisch onderzoek naar het mysterie van het zijn kan hierbij helpen. Hiernaar wordt ook verwezen in de Bhagavad Gita, de legende van Koning Arthur en de Ronde Tafel, en vele andere wijze geschriften.

*  Een overzicht van de
Samenstelling van de mens volgens Blavatsky in De Sleutel tot de Theosofie

Dit overzicht kan handig zijn bij bestudering van teksten uit De Geheime Leer. 

 

 

 

 

Schuiven naar boven
Facebook