GESPREKSGROEP Aan de VOETEN vd MEESTER

Wil je leven met een spiritueel besef van iets dat ons te boven gaat, van een andere werkelijkheid dan de dagelijkse? Dan is zuiverheid van leven nodig. Maar hoe doe je dat?

In een kleine groep zijn we bezig met de vraag: hoe kun je jezelf innerlijk ontwikkelen tot een meer spiritueel mens. Komend najaar 2022 zullen we gesprekken hebben over individuele eigenschappen en gedrag die noodzakelijk zijn voor zuiverheid van leven.
Als leidraad voor deze gesprekken gebruiken we het boekje Aan de Voeten van de Meester  – Werkboek van Christian Vandekerkhove.

Dit boekje bevat aanwijzingen en goede raad voor het beoefenen van onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, juist gedrag en liefde. Onder juist gedrag wordt hier bedoeld zelfbeheersing in denken en handelen, verdraagzaamheid, blijmoedigheid, éénpuntige gerichtheid en vertrouwen.

Behalve de oorspronkelijke tekst van Aan de Voeten van de Meester bevat het boekje dat wij gaan bespreken, commentaren op die tekst en oefeningen. Bovendien is het aangevuld met enige historische context en toelichtingen.

In de bijeenkomsten bespreken we uitgebreid wat een stuk tekst dat we thuis gelezen hebben uit de inhoud van het boek, voor ons betekent.

Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers.

Uit de inhoud van het boek                                            Boek Voeten vd meester

Je moet het zelfzuchtige van het onzelfzuchtige kunnen onderscheiden. Want zelfzuchtigheid heeft vele vormen, en wanneer je denkt haar in de ene vorm definitief te hebben gedood, verrijst zij sterker dan ooit in een andere.

….. Dan steken die andere, subtielere vormen van zelfzucht de kop op. Het lagere zelf heeft nog andere ambities dan bezit. Eén daarvan is de bevestigingsdrang. Wie de aanwijzingen van dit boekje probeert op te volgen, zal daar bij zichzelf vaak mee geconfronteerd worden. Verschillende oefeningen kunnen ons hierbij helpen. …..

Maar geleidelijk zul je zozeer in beslag worden genomen door de gedachte aan het helpen van anderen dat er geen ruimte, geen tijd meer zal overblijven voor enige gedachte aan jezelf. 

Nadere informatie over de gespreksgroep: nijmegen@theosofie.nl of tel. 026 – 445 7205

Voor data, tijden en kosten zie PROGRAMMA.

Schuiven naar boven
Facebook