Gespreksgroep zelftransformatie

In een kleine groep zijn we bezig met de vraag: hoe kun je jezelf innerlijk ontwikkelen tot een vollediger mens. De onderwerpen komen uit het boek Het proces van zelf-transformatie, onderzoek van ons hogere potentieel om effectief te leven.

In het voorjaar van 2022 verdiepen we ons in onderwerpen die te maken hebben met  integratie van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid en de mogelijkheid tot gewaarworden van het transcendentale in ons, ook wel aangeduid met woorden zoals spiritueel, mystiek of transpersoonlijk. Het waarlijk spirituele leven houdt in het leren zien wat ‘is’, niet meer volgens aangeleerde denkpatronen. Verder gaan onze gesprekken ook over de eenheid van het leven, over meditatie en over religies.

Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers.

Uit de inhoud van het boek                                             

Vanuit de oertijd zijn er altijd wijze mensen geweest die duurzame oplossingen ontdekten over hoe je om kunt gaan met de  dilemma’s van het leven; zij gaven deze door aan toekomstige generaties. Deze wijze mensen kwamen uit diverse culturen, bevolkingsgroepen en historische periodes. Hun bevindingen zijn niet geheim, zij hielden deze kennis niet voor zichzelf. Jammer genoeg zijn deze inzichten niet zo wijdverspreid als zou moeten zijn.

Het proces van zelf-transformatie is een benadering tot innerlijke verandering die nodig is om zowel persoonlijke als sociale levensproblemen op te lossen. Het proces is niet nieuw. Het is te vinden in de wijsheidstradities van over de gehele wereld, zowel de oude als de moderne.

Dit zelf-transformatie programma is bedoeld om zelf praktisch toe te passen; het kan dan leiden tot zelfintegratie als een basis voor effectief leven. Zo vormt het de nodige voorbereiding voor spiritueel leven, en in groter verband geeft het een fundament voor langdurige interpersoonlijke, maatschappelijke en planetaire vrede.

In de bijeenkomsten bespreken we hoofdstukken uit de inhoud van het boek die we thuis gelezen hebben.

Een omschrijving van het boek Het proces van zelf-transformatie is te zien op de
TVN-website.  

Nadere informatie over de inhoud: nijmegen@theosofie.nl of tel. 026 – 445 7205

Voor data, tijden en kosten zie PROGRAMMA.

Schuiven naar boven
Facebook