Theosofische Vereniging Nederland (TVN)

2016-08-23 08.52.21

De Theosofische Vereniging is een internationale vereniging welke spirituele tradities onderzoekt en vergelijkt. Op deze wijze kunnen godsdienst, filosofie en wetenschap geïntegreerd worden. De vereniging is op 17 november 1875 te New York opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, Judge en anderen. De hoofdvestiging is in Adyar, Chennai (het vroegere Madras), India.
De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN, Amsterdam) is één van de 49 internationale afdelingen. De Nederlandse afdeling werd opgericht in 1897.

De Theosofische Vereniging in Nederland bestaat uit plaatselijke afdelingen die over het gehele land verspreid zijn. Hier ontmoeten leden en belangstellenden elkaar bij lezingen, gesprekken en andere activiteiten.

Voor de vereniging zijn drie doelstellingen geformuleerd:

  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

*******

Onder de luifel van de Theosofische Vereniging zoeken mensen gezamenlijk, maar ook individueel, naar wat hen onderling verbindt.

Wie een bepaalde godsdienst heeft zal – mede door de doelstellingen van de vereniging – de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper kunnen beleven. Wie er geen heeft, zal zijn mens- en wereldbeeld kunnen verrijken met theosofische filosofie, die aansluit bij het religieus besef en die mogelijkheden biedt tot innerlijke ontplooiing en vervolmaking.

De stichters van de huidige Theosofische Vereniging hebben het in 1875 als   hun opdracht ervaren bepaalde theosofische begrippen en visies, zoals bekend van oude wijsheidstradities, opnieuw te formuleren en binnen het kader van een wijsgerig stelsel aan te bieden.

Eén van de oprichters was Helena Petrovna Blavatsky, schrijfster van verscheidene boeken, zoals: De Geheime Leer, De Sleutel tot Theosofie en  De Stem van de Stilte. Hoewel de vereniging er veel aan gelegen is in de geest van de oprichters te functioneren, was het H. P. Blavatsky zelf die benadrukte  dat haar werk “niet als openbaring met gezag” moest worden beschouwd.

In haar synthese van religie, wetenschap en wijsbegeerte, geeft theosofie ons sleutels om deuren naar de ‘Oude Wijsheid’ te openen. Hoe die wijsheid er achter die deuren uitziet en op welke manier zij vorm kan krijgen in ons leven, zal ieder voor zichzelf moeten onderzoeken.

Verdere informatie over theosofie en de vereniging is te vinden op de website van de landelijke vereniging TVN.

Voor informatie over de wereldwijde Theosophical Society (Adyar) zie de website van deze organisatie.

Schuiven naar boven
Facebook