Vervolgcursus Op Pad met Theosofie

Als vervolg op de basiscursus Spiritualiteit en theosofie gaan we in het voorjaar 2024 in een groep ons
bezinnen op wat het betekent om theosofie te doen.
Het gaat over jezelf. Hoe zit een mens in elkaar? Vanuit welke denkbeelden kun je werken aan zelfontwikkeling
oftewel ontplooiing van je bewustzijn? Aan datgene wat soms het Pad genoemd wordt?
Hoe kun je meer contact krijgen met dat wat vaak het hogere Zelf genoemd wordt?
We bespreken thema’s uit het boekje Een benadering van theosofie van Danielle Audoin (de inhoud
staat online op de TVN-website).

Over het boekje
In deze benadering van theosofie gaat het om bewustwording van het feit dat er een mysterie schuilt in het leven. Dit mysterie is aanwezig in de kern van ieder van ons. Het is het licht dat ons werkelijk kan verlichten, dat in onszelf aanwezig is.

Om dat te vinden, is een ontdekkingsreis in onszelf nodig. Het gaat om zelfkennis. We onderzoeken datgene in ons wat we gemeenschappelijk hebben met anderen.

Deze benadering probeert wegwijzers te geven voor het beginnen van de zoektocht in jezelf.

Onderwerpen die besproken worden, zijn:

  • Theosofie en de samenstelling van de mens
  • Aandacht voor en kennis en bewustwording van het fysieke lichaam
  • Idem voor het astrale/emotionele lichaam
  • Bewustwording van het lagere denken
  • De individualiteit
    In het boekje worden relevante onderwerpen kort samengevat.
    We reiken bovendien bijlagen uit om enkele zaken verder te verduidelijken.

Schuiven naar boven
Facebook