Gespreksgroep zelfontdekking

Gespreksgroep Zelfontdekking (op zondag)

In een groep zijn we bezig met de vraag: hoe kun je jezelf innerlijk ontwikkelen tot een vollediger mens. We bespreken onderwerpen uit het boek Een Weg tot Zelfontdekking van I.K. Taimni en gaan daarmee door in het najaar 2024.  

We hebben ons verdiept in onderwerpen zoals de beheersing en het gevoelig maken van de drie ‘lichamen’ van onze persoonlijkheid (fysiek, emotioneel, mentaal) en wat er te zeggen is over het transcendente of spirituele in een mens (in relatie tot de persoonlijkheid). Nu zullen we ons meer bezighouden met het onderwerp ‘zelfverwerkelijking’. Zo nu en dan bespreken we een additioneel onderwerp dat buiten het boek om gaat.

Op dit moment is instroom van nieuwe deelnemers niet mogelijk.

Uit de inhoud van het boek

Wil je de werkelijkheden van het spirituele leven ervaren? Maar blijf je steeds steken zonder merkbare vorderingen te maken?
Om vooruit te kunnen gaan is het nodig praktische stappen te zetten om jezelf te leren kennen. Een volledige zelfkennis is de basis voor zo’n leven. Alleen maar lezen en denken over deze dingen is onvoldoende. Daarmee komen we niet zo ver.
Laten we ons bewust proberen te worden van wat er allemaal in ons leeft. In ons lichaam, in onze gevoelens, in ons denken. Dat kan de nodige voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen. Want we leven in een wereld die door wetten wordt geregeerd.

Voor een omschrijving van het boek Een Weg tot Zelfontdekking, zie de TVN-website


Op de voorkant van het boek zien we een uit Nepal afkomstige mandala die de complexe samenstelling van de mens verbeeldt. De driehoek in het centrum symboliseert de geestelijke kern die een fragment is van het goddelijke. Deze wordt omgeven door een bloemfiguur, de geestelijke individualiteit. Het vierkant dat dit geheel omsluit is een symbool voor de menselijke persoonlijkheid. In het proces van zelfontdekking krijgt men inzicht in de veelzijdigheid van het eigen innerlijk.

Zie voor praktische informatie het programma.

Schuiven naar boven
Facebook