Tetraktys-Filosofie gespreksgroep

Ook in het najaar van 2024 zijn er weer drie online bijeenkomsten van deze groep.
Zie het programma voor meer details.

Deelname aan deze groep voor nieuwe deelnemers is mogelijk, maar veronderstelt wel voorkennis en/of voorstudie. In een intake vooraf kan dit besproken worden.

Meer informatie en aanmelden via nijmegen@theosofie.nl

—————————————————————————————————————————————-

Eerdere activiteiten van de Tetraktys-Filosofie gespreksgroep en meer informatie:

In het voorjaar van 2024 zijn de online bijeenkomsten van de Tetraktys-Filosofie groep voortgezet.
—————————————————————————————————————————————

Ook in het najaar van 2023 worden de online bijeenkomsten van de Tetraktys-filosofie groep metTetraktys cursus logo enthousiasme voortgezet. De onderwerpen variëren met de interesse van de deelnemers en worden in onderling overleg vastgesteld. Er is geen vooraf vastgestelde agenda.

De bijeenkomsten zijn maandelijks, op een donderdagavond.
Elke bijeenkomst wordt door één van de deelnemers ingeleid. Vervolgens is er een gezamenlijk gesprek.
Het is overigens helemaal vrijwillig om iets in te brengen. Het is ook prima om alleen te luisteren.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Indien gewenst, wil José Swart de online Tetraktyscursus die zij in het najaar van 2020 gaf , wel op een avond herhalen voor de nieuwe deelnemers. Met een uitleg over de getallenleer van Pythagoras in relatie met andere filosofische systemen en stromingen.

———————————————————————————————————————————————-

Online interactieve Tetraktys-filosofie groep is begonnen in voorjaar 2021 IMG_3676 Groene romanesco

Tetraktys (Grieks woord voor ‘tetrade’) verwijst naar een driehoekig figuur bestaande uit tien punten, in vier niveaus met één, twee, drie en vier punten in elke rij. Het was een belangrijk mystiek symbool voor Pythagoras en zijn leerlingen. In die symboliek bevat het alle elementen waaruit de kosmos gemaakt is:

  1. De Monade, het Ene
  2. Duade, de polariteit ontstaan uit bewustwording
  3. Triade, het verzoenende principe die de tegenstelling overbrugt
  4. Tetrade, de hieruit voortkomende nieuwe eenheid, uitgedrukt in materie

De interactieve Tetraktys-filosofie groep is een vervolg op de Tetraktyscursus die in het najaar van 2020 gegeven werd. Toen werd in vier avonden een uitleg geboden over de getallenleer van Pythagoras in relatie met andere filosofische systemen en stromingen, zoals: de levensboom uit de Kabbala, de Tarot en astrologie.

We zijn inmiddels alweer enkele seizoenen bezig met een gezamenlijke studie van de Levensboom uit de Kabbala, d.m.v. het gezamenlijk lezen van teksten over de sephiroth (Malkuth en Yesod). Ook hebben we de tien sephiroth van de Levensboom bestudeerd via de Tarot.

Inhakend op discussies die in de groep ontstonden heeft een deelnemer vervolgens een avond verzorgd over de Tetragrammaton: Yod-Heh-Vau-Heh.

Op dit moment bestuderen we de Oude Wijsheid vanuit het oogpunt van de Alchemie.

Uit bovenstaande blijkt dat de onderwerpen divers zijn en dat is precies de bedoeling. De Oude Wijsheid wordt verbeeld en verwoord op vele manieren via verschillende stromingen en esoterische systemen.

Het uitgangspunt van de Tetraktys-filosofiegroep is dat de wensen vanuit de groep de inhoud en onderwerpen bepalen binnen de structuur van de levensboom in relatie met de getallen. We gaan er met zijn allen aan werken!
Het is overigens helemaal vrijwillig om iets in te brengen. Het is ook prima om alleen te luisteren.

José Swart houdt zich al vele jaren bezig met Tarot en in mindere mate met andere orakelsystemen (I Tjing, astrologie). Altijd vanuit het filosofische perspectief: “Ken uzelve”. Sinds enkele jaren geeft zij ook Tarot cursus.

.

.

.

Activiteiten die geweest zijn 

In het najaar van 2020 werd een online Tetraktyscursus gegeven. Toen werd in vier avonden een uitleg geboden over de getallenleer van Pythagoras in relatie met andere filosofische systemen en stromingen, zoals: de levensboom uit de Kabbala, de Tarot en astrologie.

In januari 2020 was al gestart met een eerste bijeenkomst van de
Tetraktys-filosofiegroep op een experimentele basis.

Door de corona-maatregelen heeft deze groep niet veel bijeenkomsten kunnen hebben.

Hieronder nog de aankondiging van deze groep.

De tetraktys staat symbool voor het heelal, voor de wereld van de verschijnselen, de manifestatie, en hoe deze wereld tot stand komt. De getallenleer van Pythagoras geeft een uitleg van dit symbool. Voor meer inhoudelijke informatie hierover zie het artikel op deze website: Tetraktys en getallenleer van Pythagoras

Gebaseerd op de getallenleer van Pythagoras, uitgedrukt in de Tetraktys, bespreken we samen de getallen van 0 tot 10.

Daarbij kan meteen worden afgevraagd of 0 eigenlijk wel een getal is en op welke plaats hij hoort te staan in de getallenreeks: aan het begin of aan het einde.
De nul wordt vaak gezien als een symbool van een cyclus, een zich herhalend patroon, ook wel uitgedrukt in het oneindigheidssymbool ∞ of de Ouroboros (de in zijn eigen staart bijtende slang).

Je raadt het al. De eerste bijeenkomst zal komen te staan in het teken van de ‘nul’. Van de nul wordt ook gezegd: de niet-geopenbaarde toestand. De volkomen cirkel als symbool van de paradijselijke oertoestand, het kosmische (r)oerei. Dat, wat vóór de aanvang wás, het absolute (theosofie).
De Kabbalah spreekt over de drie sluiers: Ain,  Ain Soph en  Ain Soph Aur, de toestand voor de emanatie van de schepping die gesymboliseerd wordt door de levensboom.  I-Ching vat deze toestand in het woord: Tao of Dao.  De Tarot heeft de kaart ‘de zot ‘genummerd met de nul en deze kaart kan geplaatst worden op de levensboom, op het pad tussen Kether en Chockmah. Waarom eigenlijk op deze plaats? Wat zegt de astrologie ervan? Ofwel: wat was er vóór de Big Bang waar onze zonnestelsels uit zijn ontstaan.

We hoeven natuurlijk niet overal een antwoord op te vinden, al gaan we dat natuurlijk wel proberen door erover te filosoferen.  We zijn allemaal expert in het zoeken naar de waarheid.

 

Schuiven naar boven
Facebook