Lezingen en presentaties

 

Lezing bij de opening van het seizoen van het Theosofisch Centrum Nijmegen
op zondag 15 september van 10.00 tot 12.00 uur in de Vuurvlieg in Nijmegen

Door Ben Rovers

Deze lezing is toegankelijk voor leden en genodigden

De onlosmakelijke band tussen Hermetica en Astrologie

De wijsheidsteksten die worden toegeschreven aan de ‘drievoudig grote’ Hermes Trismegistus, behoren tot de oudste in de Westerse wereld. De ideeën die hierin vervat zijn, zien we terug in uiteenlopende religies en spirituele tradities, waaronder de theosofie van Blavatsky. Hermetica vormt ook een natuurlijke voedingsbodem voor astrologie, omdat deze filosofie een wereldbeeld schetst waarin alle levensvormen worden beschouwd als variaties op een geestelijk grondthema. Astrologen werken met het Hermetische adagium: zoals de wereld boven is, zo is deze ook beneden.

In deze lezing presenteert astroloog Ben Rovers enkele grondprincipes uit de Hermetica en hoe deze zich verhouden tot het beoefenen van astrologie. Deze verkenning raakt aan tal van thema’s die ook voor theosofen relevant en interessant  zijn, zoals de positie van de mens in de kosmos, de aard van de (menselijke) ziel en de verhouding tussen het tijdelijke en het eeuwige. Er is veel ruimte voor interactie en uitwisseling. 

LET OP: de lezing gaat niet in op technische aspecten van astrologie en er wordt geen astrologische voorkennis verondersteld.

BIO

Ben Rovers is astroloog en oprichter van De Hermetische Kosmos | School voor Astrologie. Zijn interesse gaat uit naar het zielsgeoriënteerd benaderen van de astrologische duiding. Daarnaast zet hij zijn eerste, voorzichtige schreden op het pad van theosofie.

———————————————————————————————————————————————-

Eerdere lezingen en presentaties

Schuiven naar boven
Facebook