Eerdere cursussen en workshops

Cursussen voorjaar 2024

Cursussen najaar 2023 

Basiscursus Spiritualiteit en Theosofie

De basiscursus Spiritualiteit en Theosofie waarin basisbegrippen uit theosofie uitgelegd worden, zal plaatsvinden op vijf zondagochtenden in sept – nov 2023.

In vijf bijeenkomsten worden basisbegrippen van theosofie gepresenteerd en kort uitgelegd.
Theosofie betekent letterlijk “universele wijsheid”; het is universele spiritualiteit.
Begrip hebben van theosofie betekent begrip hebben van wat spiritualiteit inhoudt.

Online beginnerscursus Tarot

Op woensdagavonden wordt een online beginnerscursus Tarot gegeven; zeven woensdagavonden via Zoom.

n de beginnerscursus Tarot worden de kaarten besproken in relatie met de getallenmystiek van Pythagoras, de Levensboom uit de Hermetische Kabbalah en de astrologie. Ook andere bronnen komen aan bod. Een relatie met theosofie is te vinden in al deze systemen, maar met name in de Levensboom.

De cursus bestaat uit 15 lessen van twee uur, waarvan de eerste 7 lessen nu plaatsvinden in het najaar van 2023. In het voorjaar 2024 zullen nog 8 lessen volgen.

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Najaar 2022

VERVOLGCURSUS KENNISMAKING THEOSOFIE

Op vier zondagochtenden in de maanden maart en mei 2022 gaan we met een klein groepje enige thema’s uit theosofie bespreken.

Programma:
6 maart:      Over hiërarchieën en over de Logos
20 maart:    Over de Logos (vervolg) en over gedachtenkracht
15 mei:       Over ‘oude wijsheden’ naast moderne inzichten in filosofie of wetenschap
29 mei:       Over de verborgen zijde van logebijeenkomsten.

We hebben gesprekken over deze onderwerpen aan de hand van een inleiding op het thema.
Voor mensen met reeds enige kennis van theosofie.
Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers.

Nadere informatie over de inhoud: nijmegen@theosofie.nl of
tel. 026 – 445 7205

Verdere kennismaking theosofie  op zondag  (voorjaar 2020)

Op tien zondagochtenden in het voorjaar van 2020 wordt een cursus gegeven voor verdere kennismaking met theosofie, op basis van de inhoud van het boekje Een benadering van theosofie van Danielle Audoin. Voor diegenen die al enige kennis van theosofie hebben, bijvoorbeeld uit de inleidende basiscursus.

In deze benadering van theosofie gaat het om de bewustwording van het feit dat er een mysterie schuilt in het leven. Dit mysterie is aanwezig in de kern van ieder van ons. Als we zelf het werkelijke en de waarheid achter alle verschijnselen ontdekken, dan worden we ons bewust van dit mysterie. Het licht dat ons werkelijk kan verlichten, is in onszelf aanwezig. Om dat te vinden, is een ontdekkingsreis in onszelf nodig. Het gaat om zelfkennis. We onderzoeken datgene in ons wat we gemeenschappelijk hebben met anderen. In ons werkelijke Zelf kunnen wij de ander ontdekken.

Deze cursus probeert wegwijzers te geven voor het beginnen van deze zoektocht in jezelf.

Onderwerpen die besproken worden, zijn:

  • Theosofie en de samenstelling van de mens
  • Aandacht voor en kennis en bewustwording van het fysieke lichaam
  • Idem voor het astrale lichaam
  • Bewustwording van het lagere denken
  • De individualiteit (oftewel spirituele ziel)

De inhoud van het boekje Een benadering van theosofie is te zien op de TVN-website.

Workshops Praktische Filosofie

In de maanden januari-maart 2018 organiseren wij een serie workshops Praktische Filosofie op vijf donderdagavonden, die gegeven worden door Wim Hesselink.

Praktische Filosofie is geen wetenschap, maar eerder een levenshouding die het dagelijkse leven ondersteunt. En de enige die dat leven leidt, ben je zelf. Praktische Filosofie helpt je om daarvoor instrumenten te vinden en te gebruiken.

De basishouding daarbij is: “Neem niets aan, verwerp niets, maar onderzoek het“. Je eigen beleving is de belangrijkste leerstof. Praktische Filosofie geeft je een wijze manier om met beide benen op de grond te staan: een inspirerende zoektocht naar inzicht en vooral zelfkennis. Want een mens is niet wijs als hij zichzelf niet kent.

Gelukkig zijn vele grote leraren ons voorgegaan en kun je gebruik maken van hun kennis en ervaring. Die gebruiken we dan ook bij onze bijeenkomsten.

In vijf avonden gaan we een aantal universele onderwerpen aan de orde stellen om daarin wat dieper door te dringen. Heel in het kort:
–    Wat is wijsheid? Wat is zelfkennis?
–    Macht en invloed
–    Het spelen van je rol in het leven
–    De “wet van drie”; over het overstijgen van tegenstellingen
–    Een bijzondere relatie tussen Wet en Vrijheid

Hoe verloopt nu zo’n avond?

We starten met een korte inleiding over het thema.
Daarna wisselen we inzichten uit aan de hand van onderzoeksvragen.
Bij de uitwisseling van ervaringen en inzichten ontstaat er vanzelf een gesprek.
We vermijden daarbij discussies, maar gaan zoveel mogelijk met elkaar in dialoog.
Aan de hand van de vorige “huiswerkvraag” wisselen we onze ervaringen uit.
Verder bieden we oefeningen aan om beter in contact te komen met de “wijsheid in onszelf”. Misschien is dat wel het belangrijkste …

Een veel gehoorde reactie is: “je komt soms moe binnen, en aan het eind van de avond ben je uitgerust, en toch is er veel gebeurd. “

Wim Hesselink is al jaren actief bij de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit
Schuiven naar boven
Facebook